Všeobecní obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) a prodávajícím je DesignShop s.r.o. IČ: 50075071, se sídlem L. Novomeského 36, 902 01 Pezinok - Slovensko.
 2. Prodávajícím je DesignShop s.r.o., se sídlem L. Novomeského 36, 902 01 Pezinok - Slovensko.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu je DesignShop s.r.o., se sídlem L. Novomeského 36, 902 01 Pezinok - Slovensko.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákonu č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shop je počítačový systém umístěn v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.Článek II.

Cena

 1. Všechny ceny uváděné na našich jsou koncové.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
 6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupno u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které není možné realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu zašle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, je mu ji povinen vrátit do 14 dnů.Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi nebo na pobočce služby Zasilkovna.cz při přebírání zboží)
  2. platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude odesláno po přijetí peněžních prostředků na náš účet (pouze po předchozí dohodě)
 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
  1. slevu z ceny za registraci do e-shopu
  2. slevu za opakovaný nákup
  3. slevu na základě jednorázového slevového kupónu
 4. Poskytované slevy není možné kumulovat.Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

a. kurýrní společnosti GLS, se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava - Česká republika

b. prostřednictvím služby Zásilkovna.cz, se sídlem Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9 - Česká republikaČlánek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání):
  1. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 173 Kč s DPH (může se lišit v závislosti na kurzu)
  2. při dopravě prostřednictvím služby Záslkovna.cz s doručením do 4 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 110 Kč s DPH (může se lišit v závislosti na kurzu)
 2. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury:
  1. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 173 Kč s DPH (může se lišit v závislosti na kurzu)
  2. při dopravě prostřednictvím služby Záslkovna.cz s doručením do 4 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 110 Kč s DPH (může se lišit v závislosti na kurzu)
 3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb, jakož i cen za tyto služby.
 4. Prodávající může zaslat zboží které je okamžitě dostupno kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, dle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákonu č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákonu). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy >>, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou.
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 ods. 3) zákonu č. 102/2014 Z.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákonu č. 102/2014. Z.z - jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (produkty s různými variantami velikostí).
 7. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží
  2. zaplatit za zboží dohodnutou částku prodávajícímu
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotní zboží při jeho přebírání
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého nebo slovenského jazykuČlánek XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly v takovém případě jsou tyto subjekty třetími stranami.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které zpracované v bezpečnostních opatřeních.
 6. Dotyčná osoba právo vymezené ve smyslu ust. § 28 a nasl. Zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.
 7. Kupující souhlasí s poskytnutím e-mailové adresy společnosti Heureka Shopping s.r.o. za účelem anonymního hodnocení e-shopu pro Heureka.cz, přičemž do 15 dnů od doručení zboží bude zaslán provozovatelem automatický mail pro hodnocení e-shopu.Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody, prodávající bere v úvahu především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
 3. Prodávající právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo pouze z části.Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které platily v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách e-shopu.
 5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákonu č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákonu č. 40/1964 Zb, Zákonu č. 250/2007 Z.z., Zákonu č. 102/2014 Z.z., Zákonu č. 122/2013 Z.z., Zákonu č. 22/2004 Z.z. jakož i Zákonu č. 513/1991 Z.z.
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. ledna 2017.

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

 1. Reklamovat je možné pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.
 3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  1. k vk závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.
 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář >> spolu s dokladem o koupi. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  1. při odstranitelné chybě kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady o výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
  2. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz),
  3. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 12. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož se zboží při přepravě může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.
 13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
 14. Kontakt DesignShop s.r.o., se sídlem L. Novomeského 36, 902 01 Pezinok - Slovensko.

* Uvedené znění zákonů jsou platné pro všechny země a jsou ze sbírky zákonů země, ve které společnost sídlí - Slovensko